Velkommen til Dr. Brandts barnehage

Dr.Brandts barnehage er en privat by-barnehage lokalisert i vakre omgivelser i Pilestredet park på St. Hanshaugen. Barnehagen er en del av Pioner barnehager som består av 3 barnehager: Skeisbotnen barnehage på Os, Furehaugen barnehage på Askøy og Dr. Brandts barnehage i Oslo.

Pilestredet park ble i 2007 tildelt statens byggeskikkpris for byggverk og omgivelser. Parken kjennetegnes med sin flotte arkitektur og sine bilfrie felles- områder. Barnehagen holder til i et flott bygg fra 1911 som tidligere var boligen til Overlege Brandt ved kvinneklinikken.

Barnehagen har 4 avdelinger med 62 barn. Avdelingene er fargekodet Rød, Blå, Grønn og Gul. Grønn avdeling er en friluftsgruppe.

Dr. Brandts har et tydelig faglig fundament og en klar visjon. Barnehagen ligger plassert med kort vei til trikk, buss og t-bane. Barnehagen bruker byens mange museer, teatre, parker, markaområder og kystlinje aktivt. Vi tilstreber etter beste evne å la vår visjon komme til uttrykk gjennom våre prosjektplaner, ukebrev, og viktigst av alt gjennom vår lokale barnehagekultur og praktiske hverdag i samspill med barna.

Besøk barnehagens egen blogg for å få innblikk i hvordan vi bla jobber med de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager:

http://drbrandtsblogg.blogspot.no/

 

Åpningstid fra /til:                07.30 – 17.00

Oppholdsbetaling per mnd:    2730,-

Matpenger per mnd.:               425,- (dekker 3 måltider om dagen, inkludert frukt og grønnsaker, samt 2 varme måltider i uken)

100216_KR_9779 100216_KR_0099 090216_KR_9464_1