Nordtvet gård barnehage

Nordtvet gård barnehage åpner i slutten av august 2018

Barnehagen ligger fint til på området Nordtvet gård, med gården som nærmeste nabo og blir en fem avdelings barnehage.

Barnehagen blir en gårdsbarnehage med lett jordbruk og dyrehold (høns). Barnehagen er og tenkt å ha et samarbeid med Nordtvet gård som har ulike dyr som hester, gris og esel. Vi ønsker gjennom barnehagehverdagen å gi barna nærhet til dyrehold og jordbruk slik at de kan få en grunnleggende forståelse for hvordan maten vi spiser hver dag blir til og lære mer om økologi og hvordan vi kan ta vare på kloden vår.

Barnehagebygget blir unikt og svært spennende. Materialvalget er massivtre, noe som både er miljøvennlig og gir et godt inneklima.

På uteområdet skal det kun brukes naturlige materialer og overflater som gress, grus og sand.

Barnehagen vil være med i hovedopptaket høsten 2018, oppstartsperiode for barna er tenkt sent august og i september måned 2018. Søkere til barnehagen ved hovedopptaket må påregne oppstartsperiode i september. Oppstartstidspunkt er med forbehold om at nødvendige offentlige godkjenninger foreligger i august måned.

Det er i 2018 satt opp en planleggingsdag 09. november, barnehagen er da stengt.

I Pioner barnehager får barna alle måltid i barnehagen. (frokost, lunch og 3-mat).Pioner barnehager har prosjektarbeid som arbeidsform  og setter barns medvirkning i hverdagen høyt. Bærekraft er pioner barnehagers overordnede satsingsområde.

Les mer om Pioner barnehager under “Om pioner” på  www.piba.no

Informasjon om søknad til barnehageplass med mer fra Oslo kommune finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

 

Bilder 14.07.2018

2

 

6

 

 

1

 

Uteområdet er i ferd med å ta form, her sandkassen med lerkesviller.

3

 

Barnehagen har overvannhåndtering i form av vannrenne gjennom uteområdet.Rennen får  både elvestein og klinkekuler i bunnen.

4

5

 

 

 

 

FASADE SYDVEST FASADE SØRØST FASADE NORDØSTFASADE NORDVEST

 

Bilder tatt 28.02.2018

Interiør: Trapp                                                                      Interiør: Himling med takvinduer

2 – Kopi                            3

 

 

Massivtrehus monteres: 1 og 2 etasje begynner å komme opp

1 – Kopi

 

 

Bilder tatt 09.03.2018

 

4 5 6 8