Nå nærmer det seg planlagt åpning av barnehagen 27. august.

Personalet til barnehagen er nå ansatt, både assistenter og barnehagelærere.

For en best mulig oppstartperiode, vil barna begynne fra 27.08 og ut september måned. Hvilken oppstartdato og avdeling ditt barn er tildelt, finner i tilbudsbrevet som ble sendt ut fra opptakssystemet til kommunen. Det vil bli foreldremøte/informasjonsmøte for de ulike avdelingene i oppstartperioden.

I august måned vil styrer i barnehagen, Reidar Eliassen, sende ut kontrakter og annen informasjon til dere.

Under følger informasjon om barnehagen som vi pleier å få spørsmål om.

Vi ønsker dere med dette en fin oppstartperiode!

 

OM BARNEHAGEN

Nordtvet gård barnehage er en avdelingsbarnehage.

Barnehagen er en fem avdelings barnehage, planlagt med to småbarnsavdelinger 1-3 år, to storbarnsavdelinger 3-5 og en maxi-avdeling med 4-5 åringer, på maxiavdelingen er alle skoleststarterne samlet.

Avdelingene vil kunne variere noe og er avhengig av hvilken søkermasse barnehagen har hvert år, eksempelvis kan en storbarnsavdeling bli 2-4 års avdeling dersom søkermassen tilsier det.

 

ÅPNINGSTID

Barnehagen er åpen 5 dager i uken. Barnehagen har stengt mellom jul og nyttår.

I fellesferien holder barnehagen stengt sammenhengende i 3 uker.

Åpningstid er: 07.30-17.00. Barna må være hentet på avdelingen innen 16.45 og ute av døren kl 17.00, da siste tiden brukes av personalet til å stenge barnehagen.

I løpet av barnehageåret har barnehagen 5 planleggingsdager, barnehagen er da stengt. 

Det er i 2018 satt opp en planleggingsdag 09. november, barnehagen er da stengt.

 

Måltider

Kostpengene inkluderer alle måltider i barnehagen; Frokost, lunch og 3- mat ( måltid kl 15.00), det er ikke

anledning til å ta med egen mat i barnehagen.

Vi tilpasser mattilbudet til allergikere og barn som ikke spiser svinekjøtt.

Mer om vårt mattilbud finner du i kostholdsveilederne våre:

http://www.piba.no/skeisbotnen/wp-content/uploads/2016/12/kosthold_DrBrandts.pdf

 

BETALING

Foreldrebetaling for hel plass følger gjeldende satser for makspris.

Kostpenger er lagt til prisen og dekker kostnader ved innkjøp av mat til frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid i barnehagen.

 

OPPHOLDSTID OG BETALING:

Nye satser trer som hovedregel i kraft fra januar hvert år.

Priser pr 01.08.2018  Hel plass:2910  + 425.-  i kostpenger

Barnehageåret regnes fra medio august til medio august.

Barn som slutter etter 30. april må betale for plassen fram til medio august.

Bruker av barnehageplass betaler for 11 mnd. pr. år. (11 måneders betaling)

 

ANSVAR

Forsikring.

Nordtvet gård barnehage har tegnet en ansvars- og ulykkesforsikring i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen, på vei til og fra barnehagen, samt på utflukter i barnehagens regi.

 

ANSETTELSESFORHOLD

Alle ansatte i barnehagen må fremlegge politiattest ved ansettelse

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§ 21-23 (lov om barnehager).

 

INNKJØP AV UTSTYR TIL BARN

Foreldre er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr som barnet trenger i barnehagen, som for eksempel. Bleier, salver, medisiner med mer.

 

Ønsker du å søke om barnehageplass i Nordtvet gård barnehage?

Informasjon om søknad til barnehageplass med mer fra Oslo kommune finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/