Om Pioner

Pioner barnehager skaper fremtiden!

Barnehagen er helt sentral i barns utvikling og har stor betydning for barna, både her og nå, men og når  barna skal over i skolen og videre i voksenlivet. Mye basiskunnskap og sosiale ferdigheter utvikles i barnehagen. Det er med denne bakgrunnen at vi i Pioner barnehager ønsker å arbeide kontinuerlig med å skape fremtiden for hvert enkelt barn, hver eneste dag i barnehagene våre.

Pioner barnehager er en pedagogisk bedrift som per i dag består av tre barnehager: Furehaugen, Skeisbotnen og Dr. Brandts barnehage. Barnehagene har omtrent 230 barn og  i overkant av 50 årsverk. Pioner tilstreber å gi  små og store mennesker et bredt faglig miljø med kompetente, engasjerte og profesjonelle ansatte som er opptatt av barnehagens egenverdi og av å sikre alle barns oppvekstvilkår. Vi ser på vår arbeidsplass som en av de viktigste jobbene i samfunnet. Derfor tilbyr vi barnehager som er utviklende, trygge og som holder høy kvalitet på det pedagogiske innholdet. Vi er opptatt av å utvikle barnas sosiale kompetanse og skape et miljø som fremmer respekt for hverandre, medmenneskelighet og omsorg. Pioner barnehager bruker prosjektarbeid som et overordnet pedagogisk verktøy.

Pioner barnehagers verdier er :
Lyttende, Engasjert  og Nysgjerrig.

Lyttende:
Vi ser på barn som selvstendige, meningsbærende subjekter med egne rettigheter. Vi er derfor svært opptatt av barnas egen kultur og barns kulturelle uttrykksmåter. Vi tilstreber å være lyttende voksne som er nysgjerrige på barnas ytringer og tar barns medvirkning på alvor.

Engasjert:
I Pioner verdsetter vi engasjement i fellesskap og på individnivå. Vi vektlegger at små mennesker trenger stort rom.

Nysgjerrig:
Gjennom  vårt arbeid der prosjektarbeid er sentralt, ønsker vi å aktivt fremme nysgjerrighet og kreativitet  i hvert enkelt barn og hver enkelt voksen.

 

Pioner barnehager har som mål å bli bærekraftbarnehager. Vi ønsker at barna skal bli talspersoner for deres generasjon og gi dem kunnskap om økologi som de kan ta med videre i livet. Les mer om bærekraft i Pioner barnehager her

 

I Pioner har  vi fokus på kosthold, kreative rom og pedagogisk dokumentasjon, mer om fokusområder finner du i faglig forankring på piba.no.