Digital Kompetanse

I en verden der digital teknologi får en stadig større rolle, ønsker Pioner barnehager å utforske dette området nærmere gjennom satsing på digital kompetanse i barnehagen. Arbeidet med IKT skal være en  naturlig del av hverdagen vår, der vi  stimulerer  den iboende  kreativitet, skaperglede og utforskertrang hos hvert enkelt barn.

Pioner barnehager vil arbeide med digital kompetanse og fokusere på å heve personalets forståelse av IKT som virkemiddel i barnehagehverdagen. Det er utvilsomt at barna i løpet av barnehagetiden og videre skolegang vil få tilgang til og beherske en rekke ulike digitale medier. Det er derfor ikke tilgangen og muligheten til å benytte disse vi ønsker å fremheve, men hvordan vi bruker de ulike digitale virkemidlene.

I pioner barnehager ønsker vi å arbeide med digital kompetanse sammen med barna.