Kosthold

Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å smake på nye ting.

Matglede har stort fokus og vi bevisstgjør barn og voksne på at maten vi spiser har verdi forkroppen. Vi bruker tid på å snakke med barna om hva maten inneholder, hvor den opprinnelig kommer fra, og hvordan den ender opp hos oss på matbordet.Barnehagene i Pioner har flere sunne gode måltider hver dag der barna deltar aktivt i  matlagingen og lærer viktige sosiale basisferdigheter som å vente på tur, sende og dele.Vi har fokus på å ikke gjøre maten mer langreist enn den er og har derfor avtaler med matvarebutikker og spesialforretninger i nærområdet der det lar seg gjøre.

Barnehagene deltar i programmene 5 om dagen og fiskesprell.

Kostholdsveiledere i Pioner barnehager

Kostholdsveileder_PionerBarnehager_DrBrandts

Kostholdsveileder_PionerBarnehager_Furehaugen_2014

kostholdsveileder SKB 2014

 

 

Fiskesprell