Pedagogisk Dokumentasjon

I Pioner barnehager ser vi på pedagogisk dokumentasjon som grunnlaget for vårt felles refleksjonsarbeid om barnehagens innhold. Med pedagogisk dokumentasjon menes det å synliggjøre noe med det for øye å dele med andre.

Gjennom praksisfortellinger og bilder kan vi sammen med barna reflektere over hvorfor vi har valgt å gjøre det bildene eller fortellingene skildrer, hvordan vi gjorde det og hva dette lærte oss.

Gjennom den enkelte skildring av hva barna opplever kan vi få hvert enkelt barn til å føle seg betydningsfulle og en del av et fellesskap.

For personalet i Pioner  skal dokumentasjonen brukes som gjenstand for kritisk refleksjon og berøring av tenkning og praksis. Dokumentasjonen vil hjelpe personalet til å ”se barnet”.  Som videre vil være en del av grunnlag i å skape barnehagehverdager for – og kvalitetssikre de viktigste brikkenes behov i en barnehage, nemlig barna!