Pioner barnehager skal bli bærekraftige barnehager!

Vi skal sammen med barna utvikle barnehagene til å bli bærekraftige.

Barnehagen skal være talerør for barnas og kommende generasjoner.

Å være pioner handler for oss om å strekke seg mot å være foregangspersoner.
Vi vil sammen med barna stekke oss mot å være foregangsbedrift i arbeid med bærekraft sammen med barna.

Les mer om hvordan barnehagen skal sette temaet på dagsorden i «bærekraft i Pioner barnehage»

Last ned PDF her.