Velkommen til Skeisbotnen

Skeisbotnen barnehage er en ny barnehage lokalisert i naturskjønne omgivelser på Nore Neset i Os. Barnehagen er en del av Pioner barnehager som består av 3 barnehager: Skeisbotnen barnehage på Os, Furehaugen barnehage på Askøy og Dr. Brandts barnehage i Oslo.

Skeisbotnen barnehage åpnet 06. desember 2010.

Barnehagen har 5 avdelinger med 91 barn. Avdelingene er fargekodet Rød, Blå, Grønn og Gul. I tilegg har vi en friluftsgruppe.

Barnehagen med mellom 19 og 20 årsverk har 9 utdannede pedagoger.

Skeisbotnen barnehage er en maritim barnehage. Med bakgrunn i Os kommune som en kystkulturkommune ønsker vi å lære barna noe om livet i og ved sjøen. Vi har en egen skjærgårdsjeep som vi bruker på kortere turer sammen med barna. På uteområdet til barnehagen har vi bl a saltvannsakvarium og utekjøkken.

Skeisbotnen barnehage følger Pioner barnehagers satsing rundt kosthold og har særlig fokus på fisk og sjømat gjennom programmet “fiskesprell”

fiskesprell
Bilde0018 (2)      samling i fjørea