Hvorfor velge Pioner?

article.name

Barnehagen er tilpasset stedet der barna bor.

For Pioner er barnehagens profil avhengig av hvor barnehagen befinner seg. På Vestlandet - i Os og Askøy, som er typiske kystkommuner - er barnehagene maritime barnehager. Barna drar på fisketurer i egen skjærgårdsjeep, har fiskeprosjekter i barnehagen og snakker om fisk og det maritime i samlingsstunden.

I Oslo er sentrumsbarnehagen vår i Pilestredet park en typisk bybarnehage, som bruker byen og nærmiljøet aktivt i det daglige sammen med barna, samtidig som det er kort vei med buss til marka og fine friluftsmuligheter. Den nye barnehagen på Nordtvet, Nordtvet gård barnehage, ligger som navnet tilsier på et gårdsområde på Grorud i Oslo kommune og blir en gårdsbarnehage. Barna får her få stifte kjennskap med lett dyrehold og innendørs/ utendørs jordbruk. Nærmeste nabo er Nordtvet gård som med en rekke dyr: hester, esel, gris og kaniner, vil og være en viktig samarbeidspartner i det daglige for barnehagen.

Liten og oversiktlig.

Pioner barnehager er en liten barnehageaktør med 4 barnehager. I et lite barnehageselskap som Pioner, kjenner lederne hverandre på tvers av barnehagene. Eier og barnehageleder i Pioner, Bjarte Nord, er jevnlig i de ulike barnehagene og møter ansatte og foresatte.

Et barnehageselskap med ledelse og eierskap som er synlig og tilstede der det trengs i hverdagen mener vi er en nøkkel til å få ansatte til å trives og skape en best mulig barnehagehverdag for barna.

Avdelingsbarnehager med aldersdelte grupper

Pioner barnehager er avdelingbarnehager. Vi mener at det beste for barna er en fast tilhørighet til en avdeling med en fast gruppe ansatte.Vi mener base- og soneorganisering i barnehagehverdagen gir barna en unødvendig og stressende og uforutsigbar hverdag. Tenk deg en arbeidsplass der du hver dag ikke vet hvor din arbeidsplass er, eller hvilken kollega du skal jobbe med. Vi tror hverdagen for barna kan oppleves slik i sone/basebarnehager og ønsker derfor å legge til rette for en mer forutsigbar hverdag for barna. Vi mener det beste for barna er aldersdelte grupper der de minste barna er på småbarns avdeling og de store barna fra 3 år er på storbarnsavdeling. En fem åring har helt andre behov enn en 1 åring.

Fiskesprell og fem om dagen!

I barnehagene til Pioner trenger du ikke å ta med matpakke.

Vi tilbyr tre måltider om dagen. Frokost, lunsj og 15.00- mat.

Måltidsituasjonen er en viktig pedagogisk arena og mye samhandling og læring skjer rundt matbordet og når barna deltar i matlagingen.Vi har fokus på et sunt og godt kosthold med grønnsaker og frukt. Alle barnehagene er 5- om dagen barnehager (opplysningskontoret for mer frukt og grønt sin kampanje for frukt og grønt i barnehager), på Vestlandet er og barna med i Fiskesprell (nasjonalt program for å spre sjømatglede i barnehage og skole)

Mer om kosthold i barnehagene kan du lese i vår kostholdsveileder som du og finner på www.piba.no

Lyttende, engasjert og nysgjerrig.

Som overskriften tilsier er dette våre grunnverdier.

Noe av grunnen til at Pioner barnehager klarer å tiltrekke seg faglig sterke barnehagelærere og engasjerte medarbeidere som nettopp er lyttende, engasjert og nysgjerrig mener, er at vi satser på viktige og aktuelle satsingsområder, som bærekraft.

Arbeid med bærekraft engasjerer medarbeiderne i barnehagene. Viktige tema som medvirkning, demokrati og likestilling går igjen i de ulike prosjektene som omhandler bærekraft i løpet av barnehageåret. Vi tror vi gjennom vårt arbeid med bærekraft er med på å gi barna viktige verdier som de kan ta med seg videre i livet.

Pioner setter farge på barnehagenorge.

Siden barnehageforliket på Stortinget der en storstilt barnehagedugnad ble vedtatt og frem til nå, har vi i tillegg til kommunale barnehager fått en rekke enkeltstående og ulike barnehageselskap. Det gir barna i kommunenorge et fargerikt tilbud av ulike barnehager. Pioner barnehager er som en liten barnehageaktør med på å gi farge til den norske barnehagesektoren.

BærekraftbarnehagerBærekraftinnovatører 2021Pioner + HVL + OsloMet 2022
Logo for Miljøfyrtårn

Nordtvet gård barnehage

Gårdsveien 7 0952 OsloReidar EliassenTel: 56992558Mail: Reidar@ngbarnehage.no

Furehaugen barnehage

Renate WingaardTel: 56155590Mail: Renate@furehaugen.no

Dr. Brandts

Pilestredet park 6 0176 OsloMariann AxelsenTel: 40000078Mail: Mariann@brandts.no

Administrasjon

Geitmyrsvegen 21 BBjarte NordTel: 97722755Mail: bjarte@piba.no

Skeisbotnen barnehage

Skeisbotnen 58 5217 HagavikMarianne Klausen TurøyTel: 55705010Mail: marianne@skeisbotnen.no